حساب کاربری اکانت

اعتماد داشتن برای زدن ضربه به سود ورزشکاره یا نه؟
توضیحات

آیا اعتماد داشتن به خود توی زدن ضربه و تکنیک در زمان مسابقه خوبه یا نه؟؟

یه نظرسنجی توی صفحه اینستاگرام مثبت خود گذاشتیم که آیا 

اعتماد داشتن توی زدن یه تکنیک یا یه ضربه به سود ورزشکاره یا به ضررشه؟؟

اعتماد به تکنیک

پاسخی که دوستان به این نظرسنجی دادن این بود که 83% بر این عقیده بودند که به سود ورزشکاره و فقط 17% این عقیده را داشتند که به ضرر ورزشکاره.

و ما در این ویدیو به تحلیل این موضوع می‌پردازیم.

 

697 ویرایش شده در 1401/08/04 7 دقیقه
رشد شخصی ورزشکاران رشد شخصی ورزشکاران
مدیرسایت

آیا اعتماد داشتن به خود توی زدن ضربه و تکنیک در زمان مسابقه خوبه یا نه؟؟

یه نظرسنجی توی صفحه اینستاگرام مثبت خود گذاشتیم که آیا 

اعتماد داشتن توی زدن یه تکنیک یا یه ضربه به سود ورزشکاره یا به ضررشه؟؟

اعتماد به تکنیک

پاسخی که دوستان به این نظرسنجی دادن این بود که 83% بر این عقیده بودند که به سود ورزشکاره و فقط 17% این عقیده را داشتند که به ضرر ورزشکاره.

و ما در این ویدیو به تحلیل این موضوع می‌پردازیم.

 

نمایش بیشتر
نمایش کمتر

اگر نظر یا نکته ای هست بنویسید

ایمیل شما نمایش داده نمیشود