حساب کاربری اکانت

شب مسابقه به چی فکر کنم؟

در شب قبل از مسابقه به چی فکر کنیم بهتره؟

آیا به مسابقات و رقیبان فکر کنیم یا آنها را آنالیز کنیم؟

آیا به خودمان و کارهایی که می خواهیم انجام بدیم فکر کنیم؟ به چی فکر کنیم بهتره؟

نظر من اینست که نمی دانم که باید به چی فکر کنید!!!

واقعا نه من و نه هیچ کس دیگری نمی‌داند که شما باید به چی فکر کنید. در واقع یک نسخه ثابت و کارآمد برای همه وجود ندارد چون هر کسی نسخه مربوط به خودش را دارد.

بعضی از ورزشکاران و قهرمانان در شب قبل از مسابقه کاملا متمرکز به خود و مسابقه هستند و در سکوتِ عمیقِ خودشان هستند، اینکه چه کاری یا کارهایی را باید انجام دهند یا انجام ندهند، چه برنامه‌ای برای فردا دارند، می‌خواهند چه عملکردی با رقیبان‌شان داشته باشند.

بعضی دیگر اصلا به مسابقه و رقیب فکر نمی کنند و فقط در سکوتِ عمیقِ خودشان هستند و با خودشان خلوت می‌کنند، و یا شاید بخواهند که با برخی از نزدیکان خودشان از جمله خانواده یا دوستان یا مربی و هم تیمی، یک صحبت الهام بخش و انگیزشی داشته باشند.

برخی دیگر نیز می خواهند بازی کنند، فعال باشند یا فیلم نگاه کنند و یا کارهای دیگر.

هیچ کدام از اینها نه درست هستند و نه اشتباه، بلکه بستگی داره که چه تاثیری برای شما داشته باشه و شما بخواهید که کدام مدل رو با توجه به تاثیرگذاری‌ای که برای شما داره، انتخاب کنید.

شما با توجه به خصوصیات شخصی خودتان و تجربیاتی که از مسابقات قبلی خودتان کسب کردید و شناختی که از خودتان پیدا کرده‌اید و البته مشاوره‌هایی که از مربیان و مشاوران بدست آورده‌اید می‌توانید مدل درست خودتان را پیدا کنید.

اما آیا این مدل ثابت است؟

خیر، ممکن است در یک مسابقاتی بخواهید که در سکوت باشید و در یک مسابقات دیگر بخواهید که با کسی صحبت کنید و این نیز بستگی به مدل شما و مسابقه پیش رو دارد. اما باید مدل درست و اصلی خودتان و آن روتین اصلی خودتان را پیدا کنید.

در آخر چندتا نکته:

شما نیاز دارید که در شب مسابقه یک روتین و برنامه مشخص داشته باشید و چقدر عالی می‌شود که این روتین را از قبل ساخته باشید. یعنی شما همیشه یک ساعت قبل از خواب از فضای مجازی دور می‌شوید و در آن یک ساعت یک روتین مشخص و درستی دارید، و در ساعت درست و مشخص به محل خواب می‌روید، قبل از خواب نیز با چند نفس عمیق و افکار درست می‌خوابید.

هر چند که بهتر است در شب قبل از مسابقه از گوشی و فضای مجازی دور باشید و اینو یاد بگیرید و تمرین کنید.

بهتر است که شما شب قبل از مسابقه بدانید که می‌خواهید چی بخورید و چکار کنید.

اینها شناخت خودتان از خودتان است و صرفا نتیجه یک مسابقه نیست بلکه نتیجه چندین ماه و سال، تلاش و زحمت برای یک مسابقه عالی است.