حساب کاربری اکانت

تخفیف 41%: REZA

فقط یک ذهن و باور قهرمانی است که می تواند آمادگی یک جسم قهرمان را به نمایش بگذارد.

فقط یک ذهن و باور قهرمانی است که می تواند ورزشکار را به سمت تمرینات بیشتر و با کیفیت تر هدایت کند.

فقط یک ذهن و باور قهرمانی است که می تواند سبک زندگی ورزشکار را در جهت قهرمانی نگه دارد.

پس اگر به دنبال قهرمانی هستی با من و این دوره بی نظیر همراه شو تا با همدیگر به اهداف مان برسیم.

...

سوالات را بخوانید و اگر سوال دیگری داشتید به پشتیبانی اعلام کنید پاسخ آن در سایت قرار میگیرد