حساب کاربری اکانت

تخفیف 41%: REZA

فقط یک ذهن و باور قهرمانی است که می تواند آمادگی یک جسم قهرمان را به نمایش بگذارد.

فقط یک ذهن و باور قهرمانی است که می تواند ورزشکار را به سمت تمرینات بیشتر و با کیفیت تر هدایت کند.

فقط یک ذهن و باور قهرمانی است که می تواند سبک زندگی ورزشکار را در جهت قهرمانی نگه دارد.

پس اگر به دنبال قهرمانی هستی با من و این دوره بی نظیر همراه شو تا با همدیگر به اهداف مان برسیم.

...

مقالات و مطالب خواندنی کاربردی

اهمیت استراحت برای ورزشکاران

قبل از اینکه وارد موضوع اصلی مقاله شوم ابتدا لازم است که عرض کنم من این مقاله را برای تمام ...

شخصیت قهرمان

شخصیت قهرمان چیست؟ قهرمانان چه شخصیتی دارند؟ شخصیت یک ورزشکار چگونه باید باشد تا به قهرمانی برسد؟ آیا برای رسیدن ...

استرس ورزشی

تعریف استرس استرس یک عامل درونی و ذهنی است که ورزشکار با توجه به وضعیتی که می بیند، می شنود و ...

اعتماد به نفس در ورزش

ابتدا لازمه که عرض کنم که اولین قدم به عنوان پیش قدم برای داشتن اعتماد به نفس اینست که بدانیم ...

اهمیت عزت نفس در ورزش

عزت نفس چیست و چه اهمیتی دارد؟ تفاوت عزت نفس و اعتماد به نفس چیست؟ تفاوت ها و نشانه های ...

راه و بهانه

به جرأت می توان گفت که تنها عاملی که ورزشکار را از هر گونه موفقیت دور می کند دیدن بهانه ...
فیلتر مقالات کاربردی

فیلترها