حساب کاربری اکانت

روانشناسی ورزشی

داستان من4

1401/08/17
2 ساعت و 30 دقیقه
روانشناسی ورزشی

داستان من3

1401/08/17
2 ساعت و 30 دقیقه
روانشناسی ورزشی

داستان من 2

1401/08/17
2 ساعت و 30 دقیقه
روانشناسی ورزشی

استرس ورزشی

استرس یکی از مهمترین عوامل شکست یا پیروزی هر ورزشکاری هست. یعنی خیلی از مواقع هست که ورزشکاران توانایی شکست رقیبان خودشان را دارند اما ...
1401/08/04
20 دقیقه
روانشناسی ورزشی

اهمیت آمادگی ذهنی

من در مسابقات المپیک توکیو از برخی از ورزشکاران و تیم ها انتقاد کردم که: چرا نتوانستند که در حد توان خودشان ظاهر شوند؟ بعدش ...
1401/08/04
16 دقیقه
روانشناسی ورزشی