حساب کاربری اکانت

روانشناسی ورزشی

شکست ورزشکار

1402/12/08
18 دقیقه
روانشناسی ورزشی

3 رقیب اصلی وزشکاران!

مطالعه این مقاله کوتاه کامل کننده فایل ویدیویی است پس قسمت "نمایش بیشتر" را کلیک کنید. طرز فکر شما در تمرین و زندگی نتیجه شما را ...
1402/12/01
12 دقیقه
روانشناسی ورزشی

استرس ورزشی

استرس یکی از مهمترین عوامل شکست یا پیروزی هر ورزشکاری هست. یعنی خیلی از مواقع هست که ورزشکاران توانایی شکست رقیبان خودشان را دارند اما ...
1402/07/16
20 دقیقه
روانشناسی ورزشی