حساب کاربری اکانت

سوالات ورزشکاران

بدشانس ترینم!!
اعضا

بدشانس ترینم!!

1402/01/18
2 ساعت و 30 دقیقه
راههای کنترل افکا منفی!!
اعضا

میخوای قهرمان المپیک شی؟

بالاخره آن چیزی را که می خواهی اتفاق خواهد افتاد . بشرطیکه شرایط را از قبل فراهم کرده باشی . بیایید با هم این دو تا جمله را بررسی ...
1401/09/21
4 دقیقه

هم تیمی هام بهم حسادت میکنن از تیم جدا شم به نظرتون یا همین باشگاه بمونم؟

این خیلی ساده است که وقتی که کسی به شما حسادت می کند یعنی شما بالاتر هستید یا می توانید که خیلی بالاتر از این ...
1401/09/21
5 دقیقه