حساب کاربری اکانت

تحلیل روانی المپیک توکیو 2020

توهم رسیدن به هدف (3)

یکی از تاکیدهای من برای هر ورزشکاری داشتن رویا هست که این رویا باید آنقدر تکرار شود تا به هدف تبدیل شود و برای آن ...
1400/08/19
9 دقیقه
تحلیل روانی المپیک توکیو 2020

تحلیل المپیک توکیو از دیدگاه روانشناسی ورزشی (1)

من هر چی بازیهای ورزشکاران کشورمان را در المپیک توکیو نگاه کردم و آنها را از نظر آمادگی ذهنی تحلیل کردم، متوجه شدم که دلیل ...
1400/08/30
16 دقیقه
تحلیل روانی المپیک توکیو 2020