حساب کاربری اکانت

این بخش چرا ساخته شده؟
توضیحات

یکی از علاقمندی های من و البته یکی از عواملی که باعث می شود که هر کسی در حوزه کاری خودش رشد کند دریافت سوال از بقیه و تفکر زیاد در مورد جواب آن سوال است. برای همین من با سوالات زیادی از شما مواجه می شوم و همیشه سعی می کنم که یک جواب کامل و درست به شما بدهم و البته بعد از جواب دادن هم باز هم ذهن را مشغول آن جواب می کنم که: آیا می شود جواب بهتری را نیز پیدا کنم؟ و همین کار باعث می شود که اطلاعاتم باز هم بالاتر رود و در کارم بیشتر عمیق شوم.

برای همین حتما با این بخش همراه شوید و این بخش را گسترش دهید. از شما می خواهم که علاوه بر جوابی که من به سوال مورد نظر می دهم شما نیز جواب دهید و تجربیات خودتان را در قسمت کامنت ها به آن اضافه کنید که همه از تجربیات یکدیگر استفاده کنیم.

شما می توانید با جواب من موافقت و مخالفت کنید یا جوابی را به آن اضافه کنید و دلایل خود را نیز بیاورید و این کار سه مزیت اساسی دارد: اول اینکه ذهن شما درگیر جواب درست تر می شود و ذهن شما بازتر می شود دوم اینکه به من کمک می کنید که جوابهای بهتری را پیدا کنم و اطلاعاتم را بیشتر کنم و سوم اینکه به بقیه هم کمک می کنید که به جوابهای بهتری برسند و ترکیب این سه مزیت بازهم بر اطلاعات شما می افزاید.

ضمنا من سعی می کنم علاوه بر جوابی که در ویدیوها می دهم جوابهای متفاوتی نیز در قسمت توضیحات بدهم که کامل کننده ویدیوها و همینطور ویدیوها کامل کننده توضیحات باشه تا بازهم ذهن شما متمرکزتر و درگیرتر شود و این برای رشد شما و همینطور خودِ من بهتر است.

من خودم نیز سوالاتی را مطرح می کنم و به آنها پاسخ می دهم یا حتی برخی از سوالات شما را دستکاری می کنم و کامل تر می کنم تا بتوانم جواب کامل تر و واضح تری به آن بدهم که بازهم به آگاهی و رشد شما بیشتر کمک کند.

جواب به برخی سوالات با ارائه تمرین خواهد بود تا بتوانید آن مسئله و مشکلی که به شما ضربه می زند را به خوبی حل کنید.

دوستان عزیز جواب به برخی سوالات نیازمند معرفی یک فایل رایگان یا معرفی دوره یا دریافت مشاوره تخصصی است تا بتوانید آن مسئله و مشکل را از ریشه حل کرد و به جواب واضح و شفافی رسید که دیگر به آن مشکل برخورد نکنید یا آن مسئله و مشکل برای شما دردسرساز نشود.

در هر صورت قسمت "سوالات ورزشکاران و پاسخ های حرفه ای به آنها" مال شماست و برای شماست پس شما باید به آن رونق دهید و آن را فعال کنید تا "با همدیگه به اهداف و خواسته هامون برسیم".

851 ویرایش شده در 1401/08/18 6 دقیقه
سوالات ورزشکاران
مدیرسایت

یکی از علاقمندی های من و البته یکی از عواملی که باعث می شود که هر کسی در حوزه کاری خودش رشد کند دریافت سوال از بقیه و تفکر زیاد در مورد جواب آن سوال است. برای همین من با سوالات زیادی از شما مواجه می شوم و همیشه سعی می کنم که یک جواب کامل و درست به شما بدهم و البته بعد از جواب دادن هم باز هم ذهن را مشغول آن جواب می کنم که: آیا می شود جواب بهتری را نیز پیدا کنم؟ و همین کار باعث می شود که اطلاعاتم باز هم بالاتر رود و در کارم بیشتر عمیق شوم.

برای همین حتما با این بخش همراه شوید و این بخش را گسترش دهید. از شما می خواهم که علاوه بر جوابی که من به سوال مورد نظر می دهم شما نیز جواب دهید و تجربیات خودتان را در قسمت کامنت ها به آن اضافه کنید که همه از تجربیات یکدیگر استفاده کنیم.

شما می توانید با جواب من موافقت و مخالفت کنید یا جوابی را به آن اضافه کنید و دلایل خود را نیز بیاورید و این کار سه مزیت اساسی دارد: اول اینکه ذهن شما درگیر جواب درست تر می شود و ذهن شما بازتر می شود دوم اینکه به من کمک می کنید که جوابهای بهتری را پیدا کنم و اطلاعاتم را بیشتر کنم و سوم اینکه به بقیه هم کمک می کنید که به جوابهای بهتری برسند و ترکیب این سه مزیت بازهم بر اطلاعات شما می افزاید.

ضمنا من سعی می کنم علاوه بر جوابی که در ویدیوها می دهم جوابهای متفاوتی نیز در قسمت توضیحات بدهم که کامل کننده ویدیوها و همینطور ویدیوها کامل کننده توضیحات باشه تا بازهم ذهن شما متمرکزتر و درگیرتر شود و این برای رشد شما و همینطور خودِ من بهتر است.

من خودم نیز سوالاتی را مطرح می کنم و به آنها پاسخ می دهم یا حتی برخی از سوالات شما را دستکاری می کنم و کامل تر می کنم تا بتوانم جواب کامل تر و واضح تری به آن بدهم که بازهم به آگاهی و رشد شما بیشتر کمک کند.

جواب به برخی سوالات با ارائه تمرین خواهد بود تا بتوانید آن مسئله و مشکلی که به شما ضربه می زند را به خوبی حل کنید.

دوستان عزیز جواب به برخی سوالات نیازمند معرفی یک فایل رایگان یا معرفی دوره یا دریافت مشاوره تخصصی است تا بتوانید آن مسئله و مشکل را از ریشه حل کرد و به جواب واضح و شفافی رسید که دیگر به آن مشکل برخورد نکنید یا آن مسئله و مشکل برای شما دردسرساز نشود.

در هر صورت قسمت "سوالات ورزشکاران و پاسخ های حرفه ای به آنها" مال شماست و برای شماست پس شما باید به آن رونق دهید و آن را فعال کنید تا "با همدیگه به اهداف و خواسته هامون برسیم".

نمایش بیشتر
نمایش کمتر

اگر نظر یا نکته ای هست بنویسید

ایمیل شما نمایش داده نمیشود