حساب کاربری اکانت

تمرکز بر عملکرد یا تمرکز بر نتیجه(2)؟
توضیحات

چکار کنم که با یک عملکرد خوب به یک نتیجه خوب در مسابقات دست پیدا کنم؟

خیلی از ورزشکاران نمی توانند آن عملکرد فوق العاده ای که در تمرین داشتند را در مسابقات به نمایش بگذارند. حتی بعضی از ورزشکاران نمی توانند که آن عملکرد فوق العاده ای که در یک مسابقه داشتند را در مسابقه دیگری به نمایش بگذارند. این یکی از مشکلات اساسی برای مربیان و ورزشکاران است.

 من یک نکته و یک هشدار جدی به ورزشکاران و با عرض معذرت به مربیان می دهم که شاید بتوانم تا حدودی هم به شما کمک کنم و هم منظور خودم را بدرستی برسانم:

بعضی از مربیان و ورزشکاران فکر می کنند و خیال می کنند که ورزشکار آماده مسابقات است در حالیکه این ورزشکار فقط یک تمرین کننده عالی است.

ورزشکاران تصور می کنند که اگر در تمرین خوب کار کنند و یک عملکرد عالی را به نمایش بگذارند پس حتما می توانند در مسابقات هم همان عملکرد را به نمایش بگذارند، مربیان فکر می کنند که اگه ورزشکارشان یک عملکرد عالی در تمرین داشته باشد پس می تواند همان را در مسابقات هم به نمایش بگذارد. اما همیشه اینگونه نخواهد بود، من چندتا نکته می نویسم و از شما می خواهم که به طور عمیقی روی این نکات تفکر کنید:

ورزشکاران با چه طرز فکری تمرین می کنند؟

بعضی از ورزشکاران به طور خودآگاه یا ناخودآگاه فقط تمرین می کنند که به مربی نشان دهند که چقدر آماده هستند، که به بقیه نشان دهند که چقدر آماده هستند چقدر جدی دارند تمرین می کنند. مربیان هم از این طرز فکر ورزشکار آگاه نیستند. من نمی خواهم بگویم که این طرز فکر کاملا اشتباه است اما همانطوری که در فایل قبلی در مورد همین سوال هم گفتم:

ورزشکار خوب ورزشکاری است که بتواند شرایط مختلف مسابقه را وارد تمرین کند و آنچه را که تمرین کرده را با هیجان و انگیزه بالا وارد مسابقات کند.

ورزشکار باید یاد بگیرد که مسابقه هم همان تمرین است پس می تواند از آن لذت ببرد:

شما عاشق رشته ورزشی خودتان هستید در هر جایی و در هر حالتی باید از آن لذت ببرید. وقتی شما یک ماشین خوب داشته باشید و به آن علاقمند باشید (یک بدن آماده با تکنیک های آماده) پس در هر جاده ای از رانندگی کردن لذت می برید، حتی اگر در یک جاده ای بخواهید رقابت کنید. شاید هم خودتان مایل به رقابت باشید و از دیگران دعوت کنید که با شما رقابت کنند. پس می توانید که در مسابقات هم از رشته ورزشی خودتان لذت ببرید.

ورزشکار باید یاد بگیرد که تمرین هم همان مسابقه است پس می تواند فشار و استرس، هیجان و انگیزه و حرارت داشته باشد:

بله گاهی اوقات یا شاید اکثر اوقات ورزشکاران باید با یک انگیزه و شوق و حرارتی وارد تمرین شوند که انگار می خواهند مسابقه دهند و ممکن است که دچار استرس و فشار هم بشوند و حتی ممکن است که عملکرد خوبی را در تمرین نداشته باشند. اما مشکلی نیست چون آنها فشار و استرس را تمرین کرده اند و خود همین تمرین می تواند آنها را در مسابقات مسلط تر و با اعتماد به نفس تر کند اما باید همین موارد کنترل شده و مدیریت شده و از قبل طراحی شده باشد.

804 ویرایش شده در 1402/07/17 6 دقیقه
سوالات ورزشکاران
مدیرسایت

چکار کنم که با یک عملکرد خوب به یک نتیجه خوب در مسابقات دست پیدا کنم؟

خیلی از ورزشکاران نمی توانند آن عملکرد فوق العاده ای که در تمرین داشتند را در مسابقات به نمایش بگذارند. حتی بعضی از ورزشکاران نمی توانند که آن عملکرد فوق العاده ای که در یک مسابقه داشتند را در مسابقه دیگری به نمایش بگذارند. این یکی از مشکلات اساسی برای مربیان و ورزشکاران است.

 من یک نکته و یک هشدار جدی به ورزشکاران و با عرض معذرت به مربیان می دهم که شاید بتوانم تا حدودی هم به شما کمک کنم و هم منظور خودم را بدرستی برسانم:

بعضی از مربیان و ورزشکاران فکر می کنند و خیال می کنند که ورزشکار آماده مسابقات است در حالیکه این ورزشکار فقط یک تمرین کننده عالی است.

ورزشکاران تصور می کنند که اگر در تمرین خوب کار کنند و یک عملکرد عالی را به نمایش بگذارند پس حتما می توانند در مسابقات هم همان عملکرد را به نمایش بگذارند، مربیان فکر می کنند که اگه ورزشکارشان یک عملکرد عالی در تمرین داشته باشد پس می تواند همان را در مسابقات هم به نمایش بگذارد. اما همیشه اینگونه نخواهد بود، من چندتا نکته می نویسم و از شما می خواهم که به طور عمیقی روی این نکات تفکر کنید:

ورزشکاران با چه طرز فکری تمرین می کنند؟

بعضی از ورزشکاران به طور خودآگاه یا ناخودآگاه فقط تمرین می کنند که به مربی نشان دهند که چقدر آماده هستند، که به بقیه نشان دهند که چقدر آماده هستند چقدر جدی دارند تمرین می کنند. مربیان هم از این طرز فکر ورزشکار آگاه نیستند. من نمی خواهم بگویم که این طرز فکر کاملا اشتباه است اما همانطوری که در فایل قبلی در مورد همین سوال هم گفتم:

ورزشکار خوب ورزشکاری است که بتواند شرایط مختلف مسابقه را وارد تمرین کند و آنچه را که تمرین کرده را با هیجان و انگیزه بالا وارد مسابقات کند.

ورزشکار باید یاد بگیرد که مسابقه هم همان تمرین است پس می تواند از آن لذت ببرد:

شما عاشق رشته ورزشی خودتان هستید در هر جایی و در هر حالتی باید از آن لذت ببرید. وقتی شما یک ماشین خوب داشته باشید و به آن علاقمند باشید (یک بدن آماده با تکنیک های آماده) پس در هر جاده ای از رانندگی کردن لذت می برید، حتی اگر در یک جاده ای بخواهید رقابت کنید. شاید هم خودتان مایل به رقابت باشید و از دیگران دعوت کنید که با شما رقابت کنند. پس می توانید که در مسابقات هم از رشته ورزشی خودتان لذت ببرید.

ورزشکار باید یاد بگیرد که تمرین هم همان مسابقه است پس می تواند فشار و استرس، هیجان و انگیزه و حرارت داشته باشد:

بله گاهی اوقات یا شاید اکثر اوقات ورزشکاران باید با یک انگیزه و شوق و حرارتی وارد تمرین شوند که انگار می خواهند مسابقه دهند و ممکن است که دچار استرس و فشار هم بشوند و حتی ممکن است که عملکرد خوبی را در تمرین نداشته باشند. اما مشکلی نیست چون آنها فشار و استرس را تمرین کرده اند و خود همین تمرین می تواند آنها را در مسابقات مسلط تر و با اعتماد به نفس تر کند اما باید همین موارد کنترل شده و مدیریت شده و از قبل طراحی شده باشد.

نمایش بیشتر
نمایش کمتر

اگر نظر یا نکته ای هست بنویسید

ایمیل شما نمایش داده نمیشود