حساب کاربری اکانت

یه هدف چالشی برای خودت انتخاب کن!!
توضیحات

شاید مهمترین عاملی که باعث می شود هر کسی خودش را از موفقیت دور کند فرار از چالش هاست و در مقابل مهمترین عاملی که باعث می شود یه کسی موفق شود حرکت کردن در دل چالش هاست. هیچ تمرینی به اندازه یک تمرین چالشی، هیچ هدفی به اندازه یک هدف چالشی به ورزشکاران کمک نمی کند به بالاترین سطح آمادگی خودشان برسند. من در دوره هدفگذاری در ورزش بطور حرفه ای و کامل روی بحث چالش ها و موانع و بهایی که باید برای رسیدن به اهداف بپردازیم صحبت کردم. 

ورزشکاران خوب وقتی که دچار یه چالش یا مانع می شوند یا چالش یا مانعی که برای آنها می سازند به خوبی می توانند از آن عبور کنند.

اما ورزشکاران حرفه ای قبل از آنکه دچار چالش یا مانع شوند یا چالش یا مانعی برای آنها به وجود بیاورند چالش را برای خودشان می سازند و داوطلبانه می خواهند از آن عبور کنند. چون آنها نمی خواهند که رقبا یا شرایط بیرونی این موانع و چالش ها را برای آنها بسازند. چالشی که رقیبان به وجود بیاورند به مراتب سخت تر از چالشی است که شما خودتان در تمرین به وجود می آورید. اما اگر از قبل آمادگی هر نوع چالشی را داشته باشید می توانید از هر چالشی به خوبی و با سربلندی عبور کنید.

من به همه ورزشکاران میگم که: شما باید در هر لحظه از سال در حال عبور از یک یا چند چالش باشید، چالش زدن یک رکورد، چالش شگرد ساختن، چالش سحرخیزی، چالش شب زود خوابیدن، چالش ارتباطات، چالش مسابقات، چالش اهداف و غیره. هر کدام از اینها می تواند چالش هایی را برای شما بسازد که شما را قویتر و ساخته تر کند.

اما اینجا یک مشکلی وجود دارد و آن اینست که: هر وقت که می خواهید که یک کار بزرگ را انجام دهید یا تغییر کنید، انگار تمام دنیا دست به دست هم می دهند و به شما اجازه نمی دهند که آن کار بزرگ را انجام دهید یا تغییری را در خودتان بوجود آورید. شاید در نگاه اول این خیلی بد و منفی به نظر بیاد اما این دقیقا همان شرایطی است که می خواهد شما قویتر کند. یعنی وقتی که می خواهید وزن کم کنید خب به مهمانی ها و یا جشن تولد یا عروسی دعوت می شوید. اینجا برای اینکه شما بتوانید که بر نفس تان کنترل داشته باشید باید توی این شرایط قرار بگیرید و خودتان را کنترل کنید تا قویتر از قبل باشید و بتوانید وزن تان را کاهش دهید.

پس در مواجهه با چنین شرایطی اراده خود را قوی کنید و به هدف تان فکر کنید و به پاداشی که بعد از عبورر چالش به دست می آورید تمرکز داشته باشید.

از شما می خواهم که حتما مقاله چالش ورزشکاران را نیز با دقت مطالعه کنید.

441 ویرایش شده در 1401/08/04 7 دقیقه
روانشناسی ورزشی روانشناسی ورزشی
مدیرسایت

شاید مهمترین عاملی که باعث می شود هر کسی خودش را از موفقیت دور کند فرار از چالش هاست و در مقابل مهمترین عاملی که باعث می شود یه کسی موفق شود حرکت کردن در دل چالش هاست. هیچ تمرینی به اندازه یک تمرین چالشی، هیچ هدفی به اندازه یک هدف چالشی به ورزشکاران کمک نمی کند به بالاترین سطح آمادگی خودشان برسند. من در دوره هدفگذاری در ورزش بطور حرفه ای و کامل روی بحث چالش ها و موانع و بهایی که باید برای رسیدن به اهداف بپردازیم صحبت کردم. 

ورزشکاران خوب وقتی که دچار یه چالش یا مانع می شوند یا چالش یا مانعی که برای آنها می سازند به خوبی می توانند از آن عبور کنند.

اما ورزشکاران حرفه ای قبل از آنکه دچار چالش یا مانع شوند یا چالش یا مانعی برای آنها به وجود بیاورند چالش را برای خودشان می سازند و داوطلبانه می خواهند از آن عبور کنند. چون آنها نمی خواهند که رقبا یا شرایط بیرونی این موانع و چالش ها را برای آنها بسازند. چالشی که رقیبان به وجود بیاورند به مراتب سخت تر از چالشی است که شما خودتان در تمرین به وجود می آورید. اما اگر از قبل آمادگی هر نوع چالشی را داشته باشید می توانید از هر چالشی به خوبی و با سربلندی عبور کنید.

من به همه ورزشکاران میگم که: شما باید در هر لحظه از سال در حال عبور از یک یا چند چالش باشید، چالش زدن یک رکورد، چالش شگرد ساختن، چالش سحرخیزی، چالش شب زود خوابیدن، چالش ارتباطات، چالش مسابقات، چالش اهداف و غیره. هر کدام از اینها می تواند چالش هایی را برای شما بسازد که شما را قویتر و ساخته تر کند.

اما اینجا یک مشکلی وجود دارد و آن اینست که: هر وقت که می خواهید که یک کار بزرگ را انجام دهید یا تغییر کنید، انگار تمام دنیا دست به دست هم می دهند و به شما اجازه نمی دهند که آن کار بزرگ را انجام دهید یا تغییری را در خودتان بوجود آورید. شاید در نگاه اول این خیلی بد و منفی به نظر بیاد اما این دقیقا همان شرایطی است که می خواهد شما قویتر کند. یعنی وقتی که می خواهید وزن کم کنید خب به مهمانی ها و یا جشن تولد یا عروسی دعوت می شوید. اینجا برای اینکه شما بتوانید که بر نفس تان کنترل داشته باشید باید توی این شرایط قرار بگیرید و خودتان را کنترل کنید تا قویتر از قبل باشید و بتوانید وزن تان را کاهش دهید.

پس در مواجهه با چنین شرایطی اراده خود را قوی کنید و به هدف تان فکر کنید و به پاداشی که بعد از عبورر چالش به دست می آورید تمرکز داشته باشید.

از شما می خواهم که حتما مقاله چالش ورزشکاران را نیز با دقت مطالعه کنید.

نمایش بیشتر
نمایش کمتر

اگر نظر یا نکته ای هست بنویسید

ایمیل شما نمایش داده نمیشود