حساب کاربری اکانت

میخوای قهرمان المپیک شی؟ شرایطش اینجاس!
توضیحات

بالاخره آن چیزی را که می خواهی اتفاق خواهد افتاد

.

بشرطیکه شرایط را از قبل فراهم کرده باشی

.

بیایید با هم این دو تا جمله را بررسی کنیم:

اول ببینید دقیقا چه چیزی می خواهید؟ خیلی از شماها هنوز نمی دانید که دقیقا چه می خواهید.

اجازه بدهید که یک آزمایش را با هم انجام دهیم: 

ابتدا یک خواسته بزرگ را انتخاب کنید، مثلا خرید یک خانه بزرگ، راه اندازی یک کسب و کار، بدست آوردن یک افتخار ارزشمند و ...

اگر از شما بخواهم که تا 21 شنبه آینده، هر هفته لیستی از خواسته هایی بنویسید که شما را به آن خواسته بزرگ و ارزشمند برساند، چه خواسته هایی را می نویسید؟

حالا شرط نوشتن خواسته جدید اینست که خواسته قبلی برآورده شده باشد. و اگر برآورده نشده باشد باید همان خواسته قبلی را بخواهید.

شرط بعدی اینست که: خواسته هایی را درخواست کنید که بهترین و بیشترین تاثیر را در رسیدن به خواسته اصلی داشته باشد.

و سوال من از شما اینست که: چه شرایطی را برای خواسته خودتان فراهم کرده اید؟

این متن نیاز به تفکر عمیقی دارد. چون خیلی شماها درخواست های بزرگی دارید و کاملا مشخص است (ماشین فلان، خانه فلان، قهرمانی فلان، رکورد فلان و ...) اما خواسته های هفتگی و ماهانه شما اصلا مشخص نیست.

جمله دوم را با این بیت شعر شروع می کنم:

تکـیه بـر جـای بزرگـان نتـوان زد به گـزاف

مگر آنکه اسباب بزرگی همه آماده کنی

شما باید شرایط بوجود آوردن خواسته را آماده کنی. نمی دانم بگویم که کدامیک مهم تر هستند اما همه این موارد مهم هستند:

 • باور به آن خواسته
 • شخصیتی در خور آن خواسته
 • لیاقت و شایستگی برای رسیدن به آن خواسته
 • ذهنیت و طرز فکر نسبت به آن خواسته
 • احساسات و اشتیاق نسبت به آن خواسته
 • تلاشی بالاتر از آن خواسته

به اندازه ای که این شرایط رو فراهم کنی به خواسته خودت می رسی.

1017 ویرایش شده در 1402/07/17 4 دقیقه
سوالات ورزشکاران
رضا خزایی

بالاخره آن چیزی را که می خواهی اتفاق خواهد افتاد

.

بشرطیکه شرایط را از قبل فراهم کرده باشی

.

بیایید با هم این دو تا جمله را بررسی کنیم:

اول ببینید دقیقا چه چیزی می خواهید؟ خیلی از شماها هنوز نمی دانید که دقیقا چه می خواهید.

اجازه بدهید که یک آزمایش را با هم انجام دهیم: 

ابتدا یک خواسته بزرگ را انتخاب کنید، مثلا خرید یک خانه بزرگ، راه اندازی یک کسب و کار، بدست آوردن یک افتخار ارزشمند و ...

اگر از شما بخواهم که تا 21 شنبه آینده، هر هفته لیستی از خواسته هایی بنویسید که شما را به آن خواسته بزرگ و ارزشمند برساند، چه خواسته هایی را می نویسید؟

حالا شرط نوشتن خواسته جدید اینست که خواسته قبلی برآورده شده باشد. و اگر برآورده نشده باشد باید همان خواسته قبلی را بخواهید.

شرط بعدی اینست که: خواسته هایی را درخواست کنید که بهترین و بیشترین تاثیر را در رسیدن به خواسته اصلی داشته باشد.

و سوال من از شما اینست که: چه شرایطی را برای خواسته خودتان فراهم کرده اید؟

این متن نیاز به تفکر عمیقی دارد. چون خیلی شماها درخواست های بزرگی دارید و کاملا مشخص است (ماشین فلان، خانه فلان، قهرمانی فلان، رکورد فلان و ...) اما خواسته های هفتگی و ماهانه شما اصلا مشخص نیست.

جمله دوم را با این بیت شعر شروع می کنم:

تکـیه بـر جـای بزرگـان نتـوان زد به گـزاف

مگر آنکه اسباب بزرگی همه آماده کنی

شما باید شرایط بوجود آوردن خواسته را آماده کنی. نمی دانم بگویم که کدامیک مهم تر هستند اما همه این موارد مهم هستند:

 • باور به آن خواسته
 • شخصیتی در خور آن خواسته
 • لیاقت و شایستگی برای رسیدن به آن خواسته
 • ذهنیت و طرز فکر نسبت به آن خواسته
 • احساسات و اشتیاق نسبت به آن خواسته
 • تلاشی بالاتر از آن خواسته

به اندازه ای که این شرایط رو فراهم کنی به خواسته خودت می رسی.

نمایش بیشتر
نمایش کمتر

اگر نظر یا نکته ای هست بنویسید

ایمیل شما نمایش داده نمیشود