حساب کاربری اکانت

چرا عملکرد و مهارتی که توی تمرین دارم توی مسابقه نمیتونم به اجرا بذارم؟؟
توضیحات

این فایل ویدیویی را برای اینستاگرام آماده کردم اما چون کمی طولانی شد تصمیم گرفتم که آن را توی سایت بذارم. 

خیلی از ورزشکاران این سوال حیاتی رو از من پرسیدند که: چرا اون عملکردی که توی تمرینات داشتم نمی توانم توی مسابقات به نمایش بگذارم؟

من اولین چیزی که به ورزشکاران می گویم اینست که: توهم آمادگی نداشته باشید. یعنی فکر نکنید اون عملکردی که توی تمرین دارید حتما می توانید آن را توی مسابقه به نمایش بگذارید. چون شرایط تمرین با مسابقه خیلی متفاوت است. برای همین آنقدر باید در تمرین مسلط باشید و آنقدر باید شرایط مسابقه ای را در تمرین، تمرین کنید، آنقدر باید در تمرین با ذهن تان تمرین کنید، آنقدر باید شرایط مسابقه را در ذهن تان تجسم کنید، آنقدر باید با آگاهی در مسابقات شرکت کنید و مسابقه بدید که مسابقه به شما انگیزه و انرژی و هیجان بدهد. ورزشکار چون توهم آمادگی دارد اما آن آمادگی را باور ندارد پس دچار استرس شدیدی می شود.

هیچ ورزشکاری نیست که استرس نداشته باشد اما ورزشکاران حرفه ای می دانند و البته یاد گرفته اند که استرس خودشان را کنترل، مدیریت و هدایت کنند. این سه نکته برای استفاده درست از استرس بسیار مهم است تا ورزشکار بتواند که آن عملکردی که در تمرین دارد را در مسابقه به نمایش بگذارد.

نکته بعدی که خیلی خیلی مهم است و در دوره باور قهرمانی به طور ویژه به آن پرداختم اینست که: شما به چه انرژی ای تمرین می کنید و تکنیک می زنید؟ با چه تمرکزی تمرین می کنید و تکنیک می زنید؟ با چه احساسی تمرین می کنید و تکنیک می زنید؟

اینها خیلی خیلی مهم است. اصلا قصد توهین یا مقایسه ندارم اما یک مثال برای شما می زنم: لیونل مسی و رونالدو تمرین می کنند، هم تیمی های آنها هم تمرین می کنند، بازیکنان تیم ملی کشورمان هم تمرین می کنند، بازیکنان لیگ های کشورمان هم تمرین می کنند. مطمئن که لیونل مسی و کریستین رونالدو 100 برابر و 500 برابر آنها تمرین نمی کنند که قراردادشان اینقدر متفاوت است. اما انرژی و تمرکز و احساس شان اینقدر متفاوت است. برای همین من در دوره باور قهرمانی اینقدر ویژه به این موضوعات پرداختم. چون توان جسمی محدود است اما توان تمرکز و احساس و انرژی نامحدود.

نکته بسیار مهم دیگر اینجاست که شما ورزشکاران در رقابت با بقیه ورزشکاران هستید. یعنی هر چقدر هم که آماده شوید ممکن است ورزشکاری دیگر از شما آماده تر باشد. از آنجایی که در ورزش فقط یک نفر یا یک تیم قهرمان می شود برای همین رقابت خیلی سنگین و حساس و استرس زا است. چون در مدرسه و دانشگاه همه می توانند نمره بیست رو بگیرند و اگر کسی نمره بیست بگیرد مانع دیگری نخواهد شد اما در ورزش فقط یک نفر می تواند قهرمان شود و اگر بعنوان مثال من قهرمان شوم، قهرمانی برای شما غیر ممکن خواهد شد. 

پس با وجود این اطلاعاتی که به عرض شما رساندم ورزشکارانی که این نکته ها را بپذیرند که شرایط مسابقه با تمرین متفاوت است و باید تا جایی که می توانند شرایط تمرینی را به شرایط مسابقه شبیه سازی کنند تا در مسابقه بتوانند که آن عملکردی را که در تمرین داشتند را به نمایش بگذارند.

1903 ویرایش شده در 1401/08/04 8 دقیقه
روانشناسی ورزشی روانشناسی ورزشی
مدیرسایت

این فایل ویدیویی را برای اینستاگرام آماده کردم اما چون کمی طولانی شد تصمیم گرفتم که آن را توی سایت بذارم. 

خیلی از ورزشکاران این سوال حیاتی رو از من پرسیدند که: چرا اون عملکردی که توی تمرینات داشتم نمی توانم توی مسابقات به نمایش بگذارم؟

من اولین چیزی که به ورزشکاران می گویم اینست که: توهم آمادگی نداشته باشید. یعنی فکر نکنید اون عملکردی که توی تمرین دارید حتما می توانید آن را توی مسابقه به نمایش بگذارید. چون شرایط تمرین با مسابقه خیلی متفاوت است. برای همین آنقدر باید در تمرین مسلط باشید و آنقدر باید شرایط مسابقه ای را در تمرین، تمرین کنید، آنقدر باید در تمرین با ذهن تان تمرین کنید، آنقدر باید شرایط مسابقه را در ذهن تان تجسم کنید، آنقدر باید با آگاهی در مسابقات شرکت کنید و مسابقه بدید که مسابقه به شما انگیزه و انرژی و هیجان بدهد. ورزشکار چون توهم آمادگی دارد اما آن آمادگی را باور ندارد پس دچار استرس شدیدی می شود.

هیچ ورزشکاری نیست که استرس نداشته باشد اما ورزشکاران حرفه ای می دانند و البته یاد گرفته اند که استرس خودشان را کنترل، مدیریت و هدایت کنند. این سه نکته برای استفاده درست از استرس بسیار مهم است تا ورزشکار بتواند که آن عملکردی که در تمرین دارد را در مسابقه به نمایش بگذارد.

نکته بعدی که خیلی خیلی مهم است و در دوره باور قهرمانی به طور ویژه به آن پرداختم اینست که: شما به چه انرژی ای تمرین می کنید و تکنیک می زنید؟ با چه تمرکزی تمرین می کنید و تکنیک می زنید؟ با چه احساسی تمرین می کنید و تکنیک می زنید؟

اینها خیلی خیلی مهم است. اصلا قصد توهین یا مقایسه ندارم اما یک مثال برای شما می زنم: لیونل مسی و رونالدو تمرین می کنند، هم تیمی های آنها هم تمرین می کنند، بازیکنان تیم ملی کشورمان هم تمرین می کنند، بازیکنان لیگ های کشورمان هم تمرین می کنند. مطمئن که لیونل مسی و کریستین رونالدو 100 برابر و 500 برابر آنها تمرین نمی کنند که قراردادشان اینقدر متفاوت است. اما انرژی و تمرکز و احساس شان اینقدر متفاوت است. برای همین من در دوره باور قهرمانی اینقدر ویژه به این موضوعات پرداختم. چون توان جسمی محدود است اما توان تمرکز و احساس و انرژی نامحدود.

نکته بسیار مهم دیگر اینجاست که شما ورزشکاران در رقابت با بقیه ورزشکاران هستید. یعنی هر چقدر هم که آماده شوید ممکن است ورزشکاری دیگر از شما آماده تر باشد. از آنجایی که در ورزش فقط یک نفر یا یک تیم قهرمان می شود برای همین رقابت خیلی سنگین و حساس و استرس زا است. چون در مدرسه و دانشگاه همه می توانند نمره بیست رو بگیرند و اگر کسی نمره بیست بگیرد مانع دیگری نخواهد شد اما در ورزش فقط یک نفر می تواند قهرمان شود و اگر بعنوان مثال من قهرمان شوم، قهرمانی برای شما غیر ممکن خواهد شد. 

پس با وجود این اطلاعاتی که به عرض شما رساندم ورزشکارانی که این نکته ها را بپذیرند که شرایط مسابقه با تمرین متفاوت است و باید تا جایی که می توانند شرایط تمرینی را به شرایط مسابقه شبیه سازی کنند تا در مسابقه بتوانند که آن عملکردی را که در تمرین داشتند را به نمایش بگذارند.

نمایش بیشتر
نمایش کمتر

اگر نظر یا نکته ای هست بنویسید

ایمیل شما نمایش داده نمیشود