حساب کاربری اکانت

هم تیمی هام بهم حسادت میکنن از تیم جدا شم به نظرتون یا همین باشگاه بمونم؟
توضیحات

این خیلی ساده است که وقتی که کسی به شما حسادت می کند یعنی شما بالاتر هستید یا می توانید که خیلی بالاتر از این جایی که الان هستید بروید. ولی اینجا دو تا فکر وجود دارد:

✅   یا شما باور ندارید که بالاتر هستید و می توانید خیلی بالاتر هم بروید

✅    یا فکر آن شخص یا اشخاص حسود اشتباه است و شما آن چیزی نیستید که آنها فکرش را می کنند.

انتخاب با شماست

یک مثال ساده براتون بزنم:

هیچ وقت یک ماشین BMW هیچ وقت به یک پراید حسودی نمی کند حتی اگر پراید یک مزیت برتری هم داشته باشد. (البته به غیر از قیمت، بعید می دانم برتری دیگری داشته باشد)

گاهی اوقات هم هست که شما با فکر منفی خودتان تصور می کنید که آنها به شما حسادت می ورزند در حالیکه اصلا اینگونه نیست و شما باید این فکر را از ذهن خودتان پاک کنید که کسی به شما حسادت می کند چون همانطوری که در سوالات قبلی گفتم این یک فکر منفی و تخریب کننده است و شعار من در افکار منفی اینست که:

   💥   هیچ فکر منفی ارزش یک لحظه فکر کردن ندارد حتی اگر درست باشند.   💥

   💥   هیچ فکر منفی تا حالا به کسی کمکی نکرده است حتی اگر درست باشند.   💥

فقط در صورتیکه مثل قهرمانان و اسطوره های ورزشی، اگر آن افکار منفی را به افکار و رفتارهای مثبت تغییر بدهید می توانید از افکار منفی به سود خودتان استفاده کنید.

👈   نکته دیگر اینست که است اگر شما از این باشگاهی که الان در آن هستید به خاطر ترس از این افراد و حواشی فرار کنید و اصلا ذهن و فکر و شخصیت خودتان را رشد و قوی نسازید، مطمئن باشید که در جای دیگر یا باشگاه دیگر یا دقیقا همچین شرایطی را تجربه می کنید اما به یک شکل دیگری یا آنقدر وابسته دیگران می شوید و آنقدر سطح خودتان را پایین می آورید که دیگر کسی به شما حسادت نکند و وارد حاشیه نشوید. شما قبل از اینکه بخواهید مکان یا آدمهای آن مکان یا شرایط آن مکان را تغییر دهید ابتدا باید شخصیت و ذهنیت خودتان را تغییر و رشد دهید تا اگر در شرایط دیگری قرار گرفتید بتوانید به خودتان مسلط شوید. 

👈   نکته بعدی اینست که: منظور من این نیست که در آن باشگاه یا آن شرایط بمانید و زجر بکشید و درد را تحمل کنید و هیچ تغییری در مکان خودتان بوجود نیاورید. منظور من اول اینست که خودتان را رشد دهید و البته که حتما آن باشگاه یا آن شرایط را تغییر دهید ولی از روی ترس یا فرار این کار را نکنید.

👈   و نکته آخر اینکه اگر باشگاه یا شرایط تان را عوض کردید و تغییر دادید، حتما و حتما تغییراتی را نیز در ذهنیت و طرز فکر خودتان ایجاد کنید و نحوه تفسیر و تحلیل خودتان را از قبل بررسی کنید که دیگر چنین شرایطی تجربه نکنید یا دیگر چنین شرایط و آدمهایی را به سمت خودتان جذب نکنید. چون این فکر که دیگران به شما حسادت می کنند، بخش اصلی و عمده آن از فکر شما است نه از رفتار آنها یا شرایط بیرونی. چون مطمئنن آدمهای زیادی بودن که به حسن یزدانی، کامران قاسمپور، مهدی طارمی، علیرضا جهانبخش حسادت کرده اند، اگر آنها به اینها توجه می کردند و تمرکز و انرژی و زمان خودشان را صرف این افکار و اشخاص می کردند مطمئنن به این موفقیت نمی رسیدند. و دوباره همان مثال ساده را می زنم: هیچ وقت یک ماشین BMW به یک پراید حسودی نمی کند حتی اگر پراید یک مزیت برتری هم داشته باشد. (البته به غیر از قیمت، بعید می دانم برتری دیگری داشته باشد) منظورم از قیمت یعنی مزیت پراید اینست که می توان براحتی خرید اما BMW را به سختی 🤣

923 ویرایش شده در 1402/07/17 5 دقیقه
سوالات ورزشکاران
مدیرسایت

این خیلی ساده است که وقتی که کسی به شما حسادت می کند یعنی شما بالاتر هستید یا می توانید که خیلی بالاتر از این جایی که الان هستید بروید. ولی اینجا دو تا فکر وجود دارد:

✅   یا شما باور ندارید که بالاتر هستید و می توانید خیلی بالاتر هم بروید

✅    یا فکر آن شخص یا اشخاص حسود اشتباه است و شما آن چیزی نیستید که آنها فکرش را می کنند.

انتخاب با شماست

یک مثال ساده براتون بزنم:

هیچ وقت یک ماشین BMW هیچ وقت به یک پراید حسودی نمی کند حتی اگر پراید یک مزیت برتری هم داشته باشد. (البته به غیر از قیمت، بعید می دانم برتری دیگری داشته باشد)

گاهی اوقات هم هست که شما با فکر منفی خودتان تصور می کنید که آنها به شما حسادت می ورزند در حالیکه اصلا اینگونه نیست و شما باید این فکر را از ذهن خودتان پاک کنید که کسی به شما حسادت می کند چون همانطوری که در سوالات قبلی گفتم این یک فکر منفی و تخریب کننده است و شعار من در افکار منفی اینست که:

   💥   هیچ فکر منفی ارزش یک لحظه فکر کردن ندارد حتی اگر درست باشند.   💥

   💥   هیچ فکر منفی تا حالا به کسی کمکی نکرده است حتی اگر درست باشند.   💥

فقط در صورتیکه مثل قهرمانان و اسطوره های ورزشی، اگر آن افکار منفی را به افکار و رفتارهای مثبت تغییر بدهید می توانید از افکار منفی به سود خودتان استفاده کنید.

👈   نکته دیگر اینست که است اگر شما از این باشگاهی که الان در آن هستید به خاطر ترس از این افراد و حواشی فرار کنید و اصلا ذهن و فکر و شخصیت خودتان را رشد و قوی نسازید، مطمئن باشید که در جای دیگر یا باشگاه دیگر یا دقیقا همچین شرایطی را تجربه می کنید اما به یک شکل دیگری یا آنقدر وابسته دیگران می شوید و آنقدر سطح خودتان را پایین می آورید که دیگر کسی به شما حسادت نکند و وارد حاشیه نشوید. شما قبل از اینکه بخواهید مکان یا آدمهای آن مکان یا شرایط آن مکان را تغییر دهید ابتدا باید شخصیت و ذهنیت خودتان را تغییر و رشد دهید تا اگر در شرایط دیگری قرار گرفتید بتوانید به خودتان مسلط شوید. 

👈   نکته بعدی اینست که: منظور من این نیست که در آن باشگاه یا آن شرایط بمانید و زجر بکشید و درد را تحمل کنید و هیچ تغییری در مکان خودتان بوجود نیاورید. منظور من اول اینست که خودتان را رشد دهید و البته که حتما آن باشگاه یا آن شرایط را تغییر دهید ولی از روی ترس یا فرار این کار را نکنید.

👈   و نکته آخر اینکه اگر باشگاه یا شرایط تان را عوض کردید و تغییر دادید، حتما و حتما تغییراتی را نیز در ذهنیت و طرز فکر خودتان ایجاد کنید و نحوه تفسیر و تحلیل خودتان را از قبل بررسی کنید که دیگر چنین شرایطی تجربه نکنید یا دیگر چنین شرایط و آدمهایی را به سمت خودتان جذب نکنید. چون این فکر که دیگران به شما حسادت می کنند، بخش اصلی و عمده آن از فکر شما است نه از رفتار آنها یا شرایط بیرونی. چون مطمئنن آدمهای زیادی بودن که به حسن یزدانی، کامران قاسمپور، مهدی طارمی، علیرضا جهانبخش حسادت کرده اند، اگر آنها به اینها توجه می کردند و تمرکز و انرژی و زمان خودشان را صرف این افکار و اشخاص می کردند مطمئنن به این موفقیت نمی رسیدند. و دوباره همان مثال ساده را می زنم: هیچ وقت یک ماشین BMW به یک پراید حسودی نمی کند حتی اگر پراید یک مزیت برتری هم داشته باشد. (البته به غیر از قیمت، بعید می دانم برتری دیگری داشته باشد) منظورم از قیمت یعنی مزیت پراید اینست که می توان براحتی خرید اما BMW را به سختی 🤣

نمایش بیشتر
نمایش کمتر

اگر نظر یا نکته ای هست بنویسید

ایمیل شما نمایش داده نمیشود