حساب کاربری اکانت

اهمیت آمادگی ذهنی
توضیحات

من در مسابقات المپیک توکیو از برخی از ورزشکاران و تیم ها انتقاد کردم که: چرا نتوانستند که در حد توان خودشان ظاهر شوند؟ بعدش گفتم که دلیل این عدم آمادگی، نداشتن آمادگی ذهنی در سطح بالا است.

یکی از دوستان گفتند که: چرا هر چیزی رو به روانشناسی ورزشی ربط می دهید؟ و من در جواب این دوست عزیز و تایید اینکه همه موفقیت ها و شکست ها، همه بُردن ها و باختن ها از داشتن یا نداشتن آمادگی ذهنی است، این فایل ارزشمند را برای شما آماده کردم.

اول اینکه من کارم روانشناسی ورزشیه و همه چیز رو از دید روانشناسی و ذهنی و طرز فکر می بینم. مثل یه نقاش که وقتی که وارد خانه ای می شود به نقاشی آن خانه دقت می کند، یک معمار به طراحی داخلی و نمای یک ساختمان دقت می کند و من هم چون عاشق کارم هستم همه چیز رو از دید ذهنی و روانی می بینم.

موضوع بعدی اینه که برای این حرفم دلیل و سند دارم. تیم والیبال ما در مسابقات المپیک توانست تیم لهستان یکی از قدرتمندترین تیم های دنیا را شکست دهد اما همین تیم ایران در همان بازیها مقابل کانادا و ژاپن در یک بازی سرنوشت ساز شکست خورد. آیا دلیلی غیر از فاکتورهای آمادگی ذهنی وجود دارد؟ بازیکنان همان بازیکنان بودند، مربی همان مربی بود، مهارت همان مهارت بود، پس چه چیزی تغییر کرد؟ قطعا تمرکز تغییر کرد که مهارت هم تغییر کرد، اعتماد به نفس تغییر کرد که مهارت و آمادگی جسمانی و تکنیکی و تاکتیکی هم تغییر کرد.

ملی پوشان شمشیربازی در بازیهایی درخشان تونستند نفرات بالای رنکینگ جهانی را شکست دهند اما در بازیهایی ساده تر شکست خوردند. نتایج تیم های کشتی فرنگی و آزاد باعث شد که سرمربی تیم ملی کشتی آزاد عوض شود. اینها در حالی بودند که انتظار بیشتری از ورزشکاران، با توجه به عملکردی که در تمرینات و مسابقات قبلی داشتند می رفت. 

پس برای همین موضوع روانشناسی ورزشی و آمادگی ذهنی مهمترین موضوعی است که ورزشکاران باید به آن توجه کنند وگرنه دچار چنین مشکلات و شکست های بزرگی می شوند که حسرت آن بسیار زیاد و جبران آن خیلی سخت است. من در دوره باور قهرمانی راجب این موضوع بسیار مفصل صحبت کردم که: ورزشکار باید چکار کند و چه ذهنی را برای خودش بسازد که آن عملکردی را که در تمرین دارد بتواند در مسابقات هم به نمایش بگذارد؟

900 ویرایش شده در 1401/08/04 16 دقیقه
روانشناسی ورزشی روانشناسی ورزشی
مدیرسایت

من در مسابقات المپیک توکیو از برخی از ورزشکاران و تیم ها انتقاد کردم که: چرا نتوانستند که در حد توان خودشان ظاهر شوند؟ بعدش گفتم که دلیل این عدم آمادگی، نداشتن آمادگی ذهنی در سطح بالا است.

یکی از دوستان گفتند که: چرا هر چیزی رو به روانشناسی ورزشی ربط می دهید؟ و من در جواب این دوست عزیز و تایید اینکه همه موفقیت ها و شکست ها، همه بُردن ها و باختن ها از داشتن یا نداشتن آمادگی ذهنی است، این فایل ارزشمند را برای شما آماده کردم.

اول اینکه من کارم روانشناسی ورزشیه و همه چیز رو از دید روانشناسی و ذهنی و طرز فکر می بینم. مثل یه نقاش که وقتی که وارد خانه ای می شود به نقاشی آن خانه دقت می کند، یک معمار به طراحی داخلی و نمای یک ساختمان دقت می کند و من هم چون عاشق کارم هستم همه چیز رو از دید ذهنی و روانی می بینم.

موضوع بعدی اینه که برای این حرفم دلیل و سند دارم. تیم والیبال ما در مسابقات المپیک توانست تیم لهستان یکی از قدرتمندترین تیم های دنیا را شکست دهد اما همین تیم ایران در همان بازیها مقابل کانادا و ژاپن در یک بازی سرنوشت ساز شکست خورد. آیا دلیلی غیر از فاکتورهای آمادگی ذهنی وجود دارد؟ بازیکنان همان بازیکنان بودند، مربی همان مربی بود، مهارت همان مهارت بود، پس چه چیزی تغییر کرد؟ قطعا تمرکز تغییر کرد که مهارت هم تغییر کرد، اعتماد به نفس تغییر کرد که مهارت و آمادگی جسمانی و تکنیکی و تاکتیکی هم تغییر کرد.

ملی پوشان شمشیربازی در بازیهایی درخشان تونستند نفرات بالای رنکینگ جهانی را شکست دهند اما در بازیهایی ساده تر شکست خوردند. نتایج تیم های کشتی فرنگی و آزاد باعث شد که سرمربی تیم ملی کشتی آزاد عوض شود. اینها در حالی بودند که انتظار بیشتری از ورزشکاران، با توجه به عملکردی که در تمرینات و مسابقات قبلی داشتند می رفت. 

پس برای همین موضوع روانشناسی ورزشی و آمادگی ذهنی مهمترین موضوعی است که ورزشکاران باید به آن توجه کنند وگرنه دچار چنین مشکلات و شکست های بزرگی می شوند که حسرت آن بسیار زیاد و جبران آن خیلی سخت است. من در دوره باور قهرمانی راجب این موضوع بسیار مفصل صحبت کردم که: ورزشکار باید چکار کند و چه ذهنی را برای خودش بسازد که آن عملکردی را که در تمرین دارد بتواند در مسابقات هم به نمایش بگذارد؟

نمایش بیشتر
نمایش کمتر

اگر نظر یا نکته ای هست بنویسید

ایمیل شما نمایش داده نمیشود