حساب کاربری اکانت

توی تمرین عالیم، توی مسابقه گند میزنم چیکار کنم؟
توضیحات

یکی از پُرتکرارترین سوالاتی که اکثر شماها از من می پرسید و یکی از مهمترین مسائلی خیلی از ورزشکاران یا حتی می شود گفت که تمام ورزشکاران با آن درگیر هستند همین سوال است که:

من در تمرین عالی هستم اما در مسابقه گند می زنم، چکار کنم؟

شاید دغدغه لیونل مسی هم باشه که در تمرینات اکثر ضربات ایستگاهی را به بهترین شکل گل می کند اما در مسابقات اینگونه نیست. اما واقعا چرا اینگونه است؟

یکی از دلایل بسیار مهم نداشتن "ذهنیت مسابقه ای در تمرین" است. خیلی از ورزشکاران تمرین می کنند، خیلی خوب تمرین می کنند، با تمام وجود تمرین می کنند که یک تمرین کننده خوب باشند. اکثر شماها در این مسیر موفق می شوید و یک تمرین کننده عالی می شوید اما یک مسابقه دهنده نسبتا خوب هستید چون ذهنیت مسابقه ای در تمرین نداشته اید.

یکی دیگر از دلایل اینست قرار نیست که همیشه در آرامش و اطمینان تمرین کنید. شما باید چالش هایی را برای خودتان در نظر بگیرید و وارد چالش هایی شوید که ممکن است به شما استرس و شک و تردید وارد کند و حتی تاثیر منفی روی عملکرد شما بگذارد اما آنجا دقیقا همان جایی است که باید آرام شدن و اعتماد به نفس را تمرین کنید تا آرام آرام ذهنیت مسابقه ای را در تمرین بسازید. خیلی ها در تمرین به دنبال آرامش و اطمینان هستند اما این در حالی است که در مسابقه همیشه اینگونه نیست یا شاید بهتر باشه که بگویم در اکثر مسابقات آرامشی در کار نیست. آرامش ساختنی و پایدار زمانی بوجود می آید که من در مسابقات استرس زیادی دارم و برای رهایی از این استرس، آنقدر روی عملکرد و مهارتهایم تمرکز می کنم و به آنها اعتماد می کنم که حالا به آرامش می رسم و این عالی است.

یکی دیگر از دلایل اینست که شما برای مربی تمرین می کنید. شما با شدت بالا و با تمرکز تمرین می کنید که رضایت مربی را جلب کنید و اگر مربی از تمرین تان راضی بود پس یعنی آماده هستید و اگر راضی نبود پس یعنی آماده نیستید. اما این همیشه جواب نمی دهد و همیشه درست نیست. من خودم به شخصه خیلی از مربیان را دیده ام که می گویند: چرا این شاگرد من که در تمرینات عالی است در مسابقات خراب می کند؟ یکی از جوابها این می تواند باشد که: چون این شاگرد شما فقط برای شما و جلب رضایت شما و تاییدیه شما تمرین می کند، با تمام توان تمرین می کند. اینجا مربی از طرز فکر ورزشکار آگاهی ندارد. اینکه ورزشکار با چه ذهنیتی تمرین می کند؟ آیا برای مربی تمرین می کند یا برای مسابقه؟ برای رضایت مربی تمرین می کند یا برای رقبایش؟ بریا جلب توجه مربی تمرین می کند یا برای اجرای یک نمایش عالی در شرایط حساس مسابقه در مقابل رقبای مختلف؟ اینها نیاز به تفکر خیلی زیاد دارد.

قطعا مربیان هم دوست دارند و هدفشان اینست که ورزشکاران در مسابقات خیلی عالی بدرخشند اما ممکن برخوردها و رفتارهایی را در تمرین داشته باشند که منجر به این شود که شاگرد فقط می خواهد که رضایت مربی را جلب کند.

من یک مثال می زنم تا بطور دقیق ترین متوجه شوید که "ذهنیت مسابقه ای در تمرین" یعنی چه. شما در تمرینات از چه تکنیک ها و تاکتیکهایی بیشتر استفاده می کنید؟ جواب مشخص است: از تکنیک ها و تاکتیک هایی بیشتر استفاده می کنید که در مسابقات کاربرد بیشتری برای شما دارد.

شما در بدنسازی ها از چه حرکاتی بیشتر استفاده می کنید یا چه برنامه بدنسازی را بیشتر انجام می دهید؟ جواب این هم مشخص است: از برنامه ها و حرکاتی استفاده می کنید که اجرای تکنیک ها و تاکتیک ها را برای شما راحت تر و روان تر و سریعتر و قویتر کند و همینطور از آسیب دیدگی هم جلوگیری کند. برای همین برنامه های بدنسازی مختلف و پیشرفته ای وجود دارد که لازم است هر ورزشکاری مربی بدنسازی مختص به خودش را داشته باشد. البته دستگاههای پیشرفته ای از بدنسازی و شاخه های مختلفی از بدنسازی وجود دارد که کار را برای ورزشکاران هم سخت تر کرده است و هم آسان تر. 

اما من می خواهم به شما بگویم که ذهنیت شما در تمرین هر چقدر که به مسابقه شبیه تر باشد و بتوانید که آن ذهنیت را برای خودتان بسازید و بعد آن را کنترل و هدایت کنید در شرایط واقعی بهتر و راحت تر می توانید این کار را انجام دهید.

958 ویرایش شده در 1401/08/18 7 دقیقه
سوالات ورزشکاران
مدیرسایت

یکی از پُرتکرارترین سوالاتی که اکثر شماها از من می پرسید و یکی از مهمترین مسائلی خیلی از ورزشکاران یا حتی می شود گفت که تمام ورزشکاران با آن درگیر هستند همین سوال است که:

من در تمرین عالی هستم اما در مسابقه گند می زنم، چکار کنم؟

شاید دغدغه لیونل مسی هم باشه که در تمرینات اکثر ضربات ایستگاهی را به بهترین شکل گل می کند اما در مسابقات اینگونه نیست. اما واقعا چرا اینگونه است؟

یکی از دلایل بسیار مهم نداشتن "ذهنیت مسابقه ای در تمرین" است. خیلی از ورزشکاران تمرین می کنند، خیلی خوب تمرین می کنند، با تمام وجود تمرین می کنند که یک تمرین کننده خوب باشند. اکثر شماها در این مسیر موفق می شوید و یک تمرین کننده عالی می شوید اما یک مسابقه دهنده نسبتا خوب هستید چون ذهنیت مسابقه ای در تمرین نداشته اید.

یکی دیگر از دلایل اینست قرار نیست که همیشه در آرامش و اطمینان تمرین کنید. شما باید چالش هایی را برای خودتان در نظر بگیرید و وارد چالش هایی شوید که ممکن است به شما استرس و شک و تردید وارد کند و حتی تاثیر منفی روی عملکرد شما بگذارد اما آنجا دقیقا همان جایی است که باید آرام شدن و اعتماد به نفس را تمرین کنید تا آرام آرام ذهنیت مسابقه ای را در تمرین بسازید. خیلی ها در تمرین به دنبال آرامش و اطمینان هستند اما این در حالی است که در مسابقه همیشه اینگونه نیست یا شاید بهتر باشه که بگویم در اکثر مسابقات آرامشی در کار نیست. آرامش ساختنی و پایدار زمانی بوجود می آید که من در مسابقات استرس زیادی دارم و برای رهایی از این استرس، آنقدر روی عملکرد و مهارتهایم تمرکز می کنم و به آنها اعتماد می کنم که حالا به آرامش می رسم و این عالی است.

یکی دیگر از دلایل اینست که شما برای مربی تمرین می کنید. شما با شدت بالا و با تمرکز تمرین می کنید که رضایت مربی را جلب کنید و اگر مربی از تمرین تان راضی بود پس یعنی آماده هستید و اگر راضی نبود پس یعنی آماده نیستید. اما این همیشه جواب نمی دهد و همیشه درست نیست. من خودم به شخصه خیلی از مربیان را دیده ام که می گویند: چرا این شاگرد من که در تمرینات عالی است در مسابقات خراب می کند؟ یکی از جوابها این می تواند باشد که: چون این شاگرد شما فقط برای شما و جلب رضایت شما و تاییدیه شما تمرین می کند، با تمام توان تمرین می کند. اینجا مربی از طرز فکر ورزشکار آگاهی ندارد. اینکه ورزشکار با چه ذهنیتی تمرین می کند؟ آیا برای مربی تمرین می کند یا برای مسابقه؟ برای رضایت مربی تمرین می کند یا برای رقبایش؟ بریا جلب توجه مربی تمرین می کند یا برای اجرای یک نمایش عالی در شرایط حساس مسابقه در مقابل رقبای مختلف؟ اینها نیاز به تفکر خیلی زیاد دارد.

قطعا مربیان هم دوست دارند و هدفشان اینست که ورزشکاران در مسابقات خیلی عالی بدرخشند اما ممکن برخوردها و رفتارهایی را در تمرین داشته باشند که منجر به این شود که شاگرد فقط می خواهد که رضایت مربی را جلب کند.

من یک مثال می زنم تا بطور دقیق ترین متوجه شوید که "ذهنیت مسابقه ای در تمرین" یعنی چه. شما در تمرینات از چه تکنیک ها و تاکتیکهایی بیشتر استفاده می کنید؟ جواب مشخص است: از تکنیک ها و تاکتیک هایی بیشتر استفاده می کنید که در مسابقات کاربرد بیشتری برای شما دارد.

شما در بدنسازی ها از چه حرکاتی بیشتر استفاده می کنید یا چه برنامه بدنسازی را بیشتر انجام می دهید؟ جواب این هم مشخص است: از برنامه ها و حرکاتی استفاده می کنید که اجرای تکنیک ها و تاکتیک ها را برای شما راحت تر و روان تر و سریعتر و قویتر کند و همینطور از آسیب دیدگی هم جلوگیری کند. برای همین برنامه های بدنسازی مختلف و پیشرفته ای وجود دارد که لازم است هر ورزشکاری مربی بدنسازی مختص به خودش را داشته باشد. البته دستگاههای پیشرفته ای از بدنسازی و شاخه های مختلفی از بدنسازی وجود دارد که کار را برای ورزشکاران هم سخت تر کرده است و هم آسان تر. 

اما من می خواهم به شما بگویم که ذهنیت شما در تمرین هر چقدر که به مسابقه شبیه تر باشد و بتوانید که آن ذهنیت را برای خودتان بسازید و بعد آن را کنترل و هدایت کنید در شرایط واقعی بهتر و راحت تر می توانید این کار را انجام دهید.

نمایش بیشتر
نمایش کمتر

اگر نظر یا نکته ای هست بنویسید

ایمیل شما نمایش داده نمیشود