حساب کاربری اکانت

اهمیت تمرینات جسمانی
توضیحات

ویدیو آموزشی اهمیت تمرینات جسمانی

 

برخی ها فکر می‌کنند که ما روی اهمیت تمرینات ذهنی تاکید می‌کنیم، تمرینات جسمانی دیگر کم‌اهمیت یا بی اهمیت هستند اما این یک باور یا طرز فکر اشتباه است.

877 ویرایش شده در 1400/07/10 9 دقیقه
روانشناسی ورزشی روانشناسی ورزشی
مدیرسایت

ویدیو آموزشی اهمیت تمرینات جسمانی

 

برخی ها فکر می‌کنند که ما روی اهمیت تمرینات ذهنی تاکید می‌کنیم، تمرینات جسمانی دیگر کم‌اهمیت یا بی اهمیت هستند اما این یک باور یا طرز فکر اشتباه است.

نمایش بیشتر
نمایش کمتر

اگر نظر یا نکته ای هست بنویسید

ایمیل شما نمایش داده نمیشود